Artikel 15: Versnelling tijdpad afschaffing onderlinge invoerrechten

14
Artikel 15
16
  • 1. 
    Ongeacht de bepalingen van artikel 14, kan elke Lid-Staat tijdens de overgangsperiode de heffing van de rechten op de uit de overige Lid-Staten ingevoerde produkten geheel of gedeeltelijk schorsen. Hij stelt de overige Lid-Staten en de Commissie hiervan in kennis.
  • 2. 
    De Lid-Staten verklaren zich bereid hun invoerrechten ten opzichte van de overige Lid-Staten in een sneller tempo te verlagen dan volgens artikel 14 i is bepaald, indien hun algemene economische toestand en de toestand in de betrokken sector hun zulks toelaten.

    De Commissie doet de betrokken Lid-Staten daartoe aanbevelingen.