Artikel 53: Geen nieuwe beperkingen m.b.t. vestiging

52
Artikel 53
54

De Lid-Staten voeren geen nieuwe beperkingen in met betrekking tot de vestiging op hun grondgebied van onderdanen der andere Lid-Staten, voor zover in dit Verdrag niet anders is bepaald.