Artikel 65: Toepasbaarheid bepalingen zolang beperkingen bestaan

64
Artikel 65
66

Zolang de beperkingen op het vrij verrichten van diensten niet zijn opgeheven, passen de Lid-Staten deze zonder onderscheid naar nationaliteit of naar verblijfplaats toe op al degenen die diensten verrichten als bedoeld in de eerste alinea van artikel 59 i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Van de nog niet besproken artikelen zij gewezen op artikel 65, waarin het begrip discriminatie in iets andere geest wordt gebruikt dan in andere artikelen het geval is. Zolang nog geen volledige vrijheid van dienstenverlening bestaat, bestaat per definitie een zekere vorm van discriminatie, nl. tussen de inwoners van het eigen land en de onderdanen van de andere landen der Gemeenschap. Wat hier bedoeld wordt, is, dat zolang er nog restricties bestaan, deze geen onderscheid mogen maken tussen de onderdanen der andere Gemeenschapslanden.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

Zolang de beperkingen op het vrij verrichten van diensten niet zijn opgeheven, passen de Lid-Staten deze zonder onderscheid naar nationaliteit of naar verblijfplaats toe op al degenen die diensten verrichten als bedoeld in de eerste alinea van artikel 59 i.

2002

Zolang de beperkingen op het vrij verrichten van diensten niet zijn opgeheven, passen de lidstaten deze zonder onderscheid naar nationaliteit of naar verblijfplaats toe op al degenen die diensten verrichten als bedoeld in de eerste alinea van artikel 49 i.