Artikel 78: Leidraad: economische toestand van de vervoersondernemers

77
Artikel 78
79

Elke in het kader van dit Verdrag genomen maatregel op het gebied der vrachtprijzen en vervoervoorwaarden moet rekening houden met de economische toestand van de vervoerondernemers.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

De in artikel 78 neergelegde clausule, dat de op het gebied der vervoervoorwaarden en prijzen te nemen maatregelen rekening moeten houden met de economische situatie der transportondernemingen, vormt weinig meer dan een lofwaardige beginselverklaring.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

Elke in het kader van dit Verdrag genomen maatregel op het gebied der vrachtprijzen en vervoervoorwaarden moet rekening houden met de economische toestand van de vervoerondernemers.

2002

Elke in het kader van dit Verdrag genomen maatregel op het gebied der vrachtprijzen en vervoervoorwaarden moet rekening houden met de economische toestand van de vervoerondernemers.