26158 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

Dit wetsvoorstel werd op 14 september 1998 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Kok, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Peper, en de minister van Justitie, Korthals.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 12 maart 1998 (Stb. 146) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het binnentreden in woningen.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 21 maart 2002.

2.

Kerngegevens

Ingediend
14 september 1998

Volledige titel
Voorstel van wet tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W. (Wim) Kok
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. (Bram) Peper
De minister van Justitie, A.H. (Benk) Korthals

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het binnentreden in woningen, vastgesteld bij de wet van 12 maart 1998 (Stb. 146), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (kamerstukken II 1996/97, 1997/98, 25 442; Handelingen II 1997/1998, blz. 3317–3334, 3448–3478, 3490; kamerstukken I 1997/1998, 25 442 (231, 231a, 231b, 231c, 231d); Handelingen I 1997/98, blz. 1114–1125, 1128–1146).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

De Minister van Justitie, A. H. Korthals

4.

Documenten

(11 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 25 februari 2002, behandeling, pag. 933-949     HAN7374A05
Voortzetting van de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..) (25877); - Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (26158)
vergadering: 5 februari 2002
 
1 25 februari 2002, behandeling, pag. 905-919     HAN7374A03
Gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..) (25877); - Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (26158)
vergadering: 5 februari 2002
 
1 27 november 2001, eindverslag, nr. 57b     KST57515
Eindverslag - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen
publicatie: 30 november 2001
 
1 26 november 2001, memorie van antwoord, nr. 57a     KST57585
Memorie van antwoord - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen
publicatie: 4 december 2001
 
1 16 oktober 2001, voorlopig verslag, nr. 57     KST56145
Voorlopig verslag - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen
publicatie: 18 oktober 2001
 
2 20 juli 2001, stemming(en), pag. 6062-6062     HAN7292A42
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (26158)  -
vergadering: 5 juli 2001
 
2 2 december 1999, nota naar aanleiding van het verslag; rest, nr. 5     KST42114
Nota n.a.v. het verslag - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen
 
2 29 oktober 1998, verslag, nr. 4     KST31721
Verslag - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen
publicatie: 4 november 1998
 
- 14 september 1998, advies Raad van State, 26158    
Advies Raad van State (blanco) - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen
publicatie: 24 september 1998
 
2 14 september 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST31087
Memorie van toelichting - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen
publicatie: 24 september 1998
 
2 14 september 1998, voorstel van wet, nr. 1-2     KST31086
Voorstel van wet - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen
publicatie: 24 september 1998
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Eerste Kamer

A.H.M. (Alfons)  Dölle 05-02-2002 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
E.C.M. (Erik)  Jurgens 05-02-2002 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens
J. (Jaap)  Rensema 05-02-2002 VVD J. (Jaap) Rensema
J.C. (Jan)  Terlouw 05-02-2002 D66 J.C. (Jan) Terlouw
B. (Bob) van Schijndel 05-02-2002 GL B. (Bob) van Schijndel
K.G. (Klaas) de Vries 05-02-2002 Minister K.G. (Klaas) de Vries
F.H.G. (Frank) de Grave 05-02-2002 Minister F.H.G. (Frank) de Grave

Tweede termijn Eerste Kamer

E.C.M. (Erik)  Jurgens 05-02-2002 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens
J.C. (Jan)  Terlouw 05-02-2002 D66 J.C. (Jan) Terlouw
K.G. (Klaas) de Vries 05-02-2002 Minister K.G. (Klaas) de Vries
F.H.G. (Frank) de Grave 05-02-2002 Minister F.H.G. (Frank) de Grave

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.