26156 - Invoering van het correctief referendum (Grondwetswijziging, tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 14 september 1998 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Kok i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Peper i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 5 maart 1998 (Stb. 137) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Invoering van het correctief referendum (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verworpen door de Eerste Kamer in de vergadering van 18 mei 1999.

2.

Kerngegevens

Ingediend
14 september 1998

Volledige titel
Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W. (Wim) Kok i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. (Bram) Peper i

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum, vastgesteld bij de wet van 5 maart 1998 (Stb. 137), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (kamerstukken II, 1996/97, 25 153; Handelingen II 1996/7, blz. 6234–6264, 6414–6429, 6800–6832 en 6975–6976; kamerstukken I 1996/7, 25 153(312); 1997/98, 25 153(67, 67a, 67b, 67c, 67d); Handelingen I 1997/98, blz. 905–919, 941–961, 1039).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering ingediend.

5.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

6.

Documenten

(20 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 1 juni 1999, behandeling, pag. 1387-1407     HAN6719A06
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel tot Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (26156).  -
vergadering: 18 mei 1999
 
1 1 juni 1999, behandeling, pag. 1373-1386     HAN6719A04
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (26156).  -
vergadering: 18 mei 1999
 
1 1 juni 1999, behandeling, pag. 1339-1362     HAN6719A02
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (26156).  -
vergadering: 18 mei 1999
 
1 29 april 1999, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 221c     KST34912
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 3 mei 1999
 
1 26 april 1999, verslag, nr. 221b     KST34870
Verslag
publicatie: 29 april 1999
 
1 31 maart 1999, memorie van antwoord, nr. 221a     KST34435
Memorie van antwoord
publicatie: 8 april 1999
 
2 31 maart 1999, brief, nr. 10     KST34458
Brief minister over de uitvoeringswetgeving
publicatie: 8 april 1999
 
1 29 maart 1999, voorlopig verslag, nr. 221     KST34279
Voorlopig verslag
publicatie: 30 maart 1999
 
2 22 februari 1999, brief, nr. 9     KST33773
Brief minister over het Europees Handvest inzake lokale autonomie in relatie tot het correctief referendum
publicatie: 3 maart 1999
 
2 18 februari 1999, stemming(en), pag. 3370-3370     HAN6681A05
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (26156), en over: - de gewijzigde motie-Rehwinkel/Brood over het uitschrijven van een raadplegend referendum door een bestuursorgaan niet met betrekking tot eigen besluitvorming (26156, nr. 7) 
vergadering: 11 februari 1999
 
2 18 februari 1999, behandeling, pag. 3304-3327     HAN6679A13
Behandeling van: het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (26156)  -
vergadering: 9 februari 1999
 
2 17 februari 1999, behandeling, pag. 3341-3366     HAN6680A03
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (26156)  -
vergadering: 10 februari 1999
 
2 11 februari 1999, nota van verbetering, nr. 8     KST33656
Nota van verbetering
publicatie: 15 februari 1999
 
2 10 februari 1999, gewijzigde motie, nr. 7     KST33655
Gewijzigde motie over onwenselijkheid uitschrijven raadplegend referendum door een bestuursorgaan niet m.b.t. eigen besluitvorming
publicatie: 15 februari 1999
 
2 10 februari 1999, motie, nr. 6     KST33654
Motie over het uitschrijven v. een raadplegend referendum door een bestuursorgaan m.b.t. besluitvorming v. ander bestuursorgaan
publicatie: 15 februari 1999
 
2 16 december 1998, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST32996
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 23 december 1998
 
2 29 oktober 1998, verslag, nr. 4     KST31722
Verslag
publicatie: 4 november 1998
 
- 14 september 1998, advies Raad van State, 26156    
Advies Raad van State (blanco)
publicatie: 29 september 1998
 
2 14 september 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST31150
Memorie van toelichting
publicatie: 29 september 1998
 
2 14 september 1998, voorstel van wet, nr. 1-2     KST31149
Voorstel van wet
publicatie: 29 september 1998
 

7.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

O. (Olga) Scheltema-de Nie 09-02-1999 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie i
B.J. (Bas) van der Vlies 09-02-1999 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.P. (Peter) Rehwinkel 09-02-1999 PvdA J.P. (Peter) Rehwinkel i
M.J.A. (Maria) van der Hoeven 09-02-1999 CDA M.J.A. (Maria) van der Hoeven i
G.J. (Gert) Schutte 09-02-1999 GPV G.J. (Gert) Schutte i
F. (Femke) Halsema 09-02-1999 GL F. (Femke) Halsema i
Ph.G. (Philippe) Brood 09-02-1999 VVD Ph.G. (Philippe) Brood i
R.J.L. (Remi) Poppe 09-02-1999 SP R.J.L. (Remi) Poppe i
A. (Bram) Peper 10-02-1999 Minister A. (Bram) Peper i

Tweede termijn Tweede Kamer

O. (Olga) Scheltema-de Nie 10-02-1999 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie i
J.P. (Peter) Rehwinkel 10-02-1999 PvdA J.P. (Peter) Rehwinkel i
M.J.A. (Maria) van der Hoeven 10-02-1999 CDA M.J.A. (Maria) van der Hoeven i
G.J. (Gert) Schutte 10-02-1999 GPV G.J. (Gert) Schutte i
F. (Femke) Halsema 10-02-1999 GL F. (Femke) Halsema i
Ph.G. (Philippe) Brood 10-02-1999 VVD Ph.G. (Philippe) Brood i
R.J.L. (Remi) Poppe 10-02-1999 SP R.J.L. (Remi) Poppe i
A. (Bram) Peper 10-02-1999 Minister A. (Bram) Peper i

Eerste termijn Eerste Kamer

C.P. (Kees) van Dijk 18-05-1999 CDA C.P. (Kees) van Dijk i
R.Ch. (Ruud) Hessing 18-05-1999 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing i
G. (Gerrit) Holdijk 18-05-1999 SGP G. (Gerrit) Holdijk i
J.A. (Cobi) Schoondergang-Horikx 18-05-1999 GL J.A. (Cobi) Schoondergang-Horikx i
E.C.M. (Erik) Jurgens 18-05-1999 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens i
H. (Hans) Wiegel 18-05-1999 VVD H. (Hans) Wiegel i
M. (Marten) Bierman 18-05-1999 fractie-Bierman M. (Marten) Bierman i
M.C. (Martin) Batenburg 18-05-1999 AOV M.C. (Martin) Batenburg i
R.F. (Bob) Ruers 18-05-1999 SP R.F. (Bob) Ruers i
A. (Bram) Peper 18-05-1999 Minister A. (Bram) Peper i

Tweede termijn Eerste Kamer

C.P. (Kees) van Dijk 18-05-1999 CDA C.P. (Kees) van Dijk i
R.Ch. (Ruud) Hessing 18-05-1999 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing i
G. (Gerrit) Holdijk 18-05-1999 SGP G. (Gerrit) Holdijk i
J.A. (Cobi) Schoondergang-Horikx 18-05-1999 GL J.A. (Cobi) Schoondergang-Horikx i
E.C.M. (Erik) Jurgens 18-05-1999 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens i
H. (Hans) Wiegel 18-05-1999 VVD H. (Hans) Wiegel i
M. (Marten) Bierman 18-05-1999 fractie-Bierman M. (Marten) Bierman i
M.C. (Martin) Batenburg 18-05-1999 AOV M.C. (Martin) Batenburg i
R.F. (Bob) Ruers 18-05-1999 SP R.F. (Bob) Ruers i
A. (Bram) Peper 18-05-1999 Minister A. (Bram) Peper i

Derde termijn Eerste Kamer

R.Ch. (Ruud) Hessing 18-05-1999 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing i
W.Th. (Wim) de Boer 18-05-1999 GL W.Th. (Wim) de Boer i
E.C.M. (Erik) Jurgens 18-05-1999 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens i
M. (Marten) Bierman 18-05-1999 fractie-Bierman M. (Marten) Bierman i
A. (Bram) Peper 18-05-1999 Minister A. (Bram) Peper i
W. (Wim) Kok 18-05-1999 Minister W. (Wim) Kok i

Vierde termijn Eerste Kamer

L. (Leendert) Ginjaar 18-05-1999 VVD L. (Leendert) Ginjaar i
W.Th. (Wim) de Boer 18-05-1999 GL W.Th. (Wim) de Boer i
L.M. (Luck) van Leeuwen 18-05-1999 CDA L.M. (Luck) van Leeuwen i

8.

Andere bronnen

9.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.