28727 - Tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (Grondwetswijziging, tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 11 december 2002 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 27 maart 2002 (Stb. 172) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot aanvulling van de bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 8 februari 2005.

2.

Kerngegevens

Ingediend
11 december 2002

Volledige titel
Verandering van de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, J.P. (Jan Peter) Balkenende i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. (Johan) Remkes i

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot aanvulling van de bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling en ziekte, vastgesteld bij de wet van 27 maart 2002 (Stb. 172), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 2001/02, 28 051; Handelingen II 2001/02, blz. 3413–3429, 3430–3447 en 3497; Kamerstukken I 2001/02, 28 051 (233, 233a, 233b 233c, 233d); Handelingen I 2001/02, blz. 1195–1201, 1213–1228 en 1235).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. P. Balkenende

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

4.

Documenten

(12 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 31 januari 2005, behandeling, pag. 573-575     HAN7792A05
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28727)  -
vergadering: 18 januari 2005
 
1 23 november 2004, eindverslag, nr. C     KST81570
Eindverslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte
publicatie: 25 november 2004
 
1 18 november 2004, memorie van antwoord, nr. B     KST81399
Memorie van antwoord - Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte
publicatie: 23 november 2004
 
1 5 oktober 2004, voorlopig verslag, nr. A     KST79847
Voorlopig verslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte
publicatie: 7 oktober 2004
 
2 9 juli 2004, stemming(en), pag. 5704-5704     HAN7712A10
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28727)  -
vergadering: 29 juni 2004
 
2 29 juni 2004, behandeling, pag. 5470-5481     HAN7706A07
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28727)  -
vergadering: 17 juni 2004
 
2 6 mei 2004, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST76619
Nota n.a.v. het verslag - Wetsvoorstel verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte
publicatie: 1 juni 2004
 
2 25 maart 2003, verslag, nr. 5     KST72062
Verslag
publicatie: 21 november 2003
 
2 5 maart 2003, brief, nr. 4     KST66997
Brief minister inzake aanbieding van een eerste proeve van een uitvoeringsregeling
publicatie: 12 maart 2003
 
- 11 december 2002, advies Raad van State, 28727    
Advies Raad van State (blanco)
publicatie: 13 december 2002
 
2 11 december 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST65500
Memorie van toelichting
publicatie: 13 december 2002
 
2 11 december 2002, voorstel van wet, nr. 1-2     KST65498
Voorstel van wet
publicatie: 13 december 2002
 

5.

Woordvoerders

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.