28051 - Tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 18 oktober 2001 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Kok i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Vries i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot aanvulling van de bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 maart 2002.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (Grondwetswijziging, tweede lezing) i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
18 oktober 2001

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W. (Wim) Kok i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.G. (Klaas) de Vries i

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Het onderhavige overwegingsvoorstel strekt ertoe om in de Grondwet twee bepalingen op te nemen die voor de wetgever de mogelijkheid openen om een regeling te treffen voor de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal respectievelijk provinciale staten en de gemeenteraad. De tijdelijke vervanging dient dan wel haar oorzaak te vinden in afwezigheid in verband met zwangerschap en bevalling of wegens verhindering op grond van ziekte.

Het is thans niet mogelijk om bij wet of lagere regelgeving het lidmaatschap van de vervanger te doen eindigen op een andere wijze dan door ontslag of wegens het niet meer voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap. De bepalingen waarin de vereisten voor het lidmaatschap van Staten-Generaal, provinciale staten en gemeenteraden zijn opgenomen, impliceren immers een limitatief stelsel van de gronden voor beëindiging van het lidmaatschap van genoemde vertegenwoordigende organen. Dit betekent dat onder de huidige Grondwet degene die zich tijdelijk wil laten vervangen geen juridisch bindende zekerheid op terugkeer in het vertegenwoordigende orgaan kan worden geboden.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

5.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

6.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 19 april 2002, stemming(en), pag. 1235-1235     HAN7399A08
Stemming over wetsvoorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28051)  -
vergadering: 26 maart 2002
 
1 19 april 2002, behandeling, pag. 1213-1228     HAN7399A06
Voortzetting van de behandeling van:het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28051)  -
vergadering: 26 maart 2002
 
1 19 april 2002, behandeling, pag. 1195-1201     HAN7399A03
Behandeling wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28051)  -
vergadering: 26 maart 2002
 
1 19 maart 2002, eindverslag, nr. 233d     KST60227
Eindverslag
publicatie: 22 maart 2002
 
1 15 maart 2002, memorie van antwoord, nr. 233c     KST60230
Memorie van antwoord
publicatie: 21 maart 2002
 
1 14 maart 2002, voorlopig verslag, nr. 233b     KST60034
Voorlopig verslag
publicatie: 19 maart 2002
 
2 13 maart 2002, brief, nr. 9     KST60064
Brief minister met reactie op de motie Rehwinkel c.s. (kamerstuk 28051, nr. 7)
publicatie: 19 maart 2002
 
1 11 maart 2002, brief, nr. 233a     KST60001
Brief minister over de behandelingstermijn van deze wetsvoorstellen
publicatie: 15 maart 2002
 
2 14 februari 2002, stemming(en), pag. 3497-3497     HAN7373A14
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28051), over de motie-Rehwinkel c.s. 28051, nr. 7) en de motie-Scheltema-de Nie (28051, nr. 8)  -
vergadering: 7 februari 2002
 
2 14 februari 2002, behandeling, pag. 3430-3447     HAN7373A05
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28051)  -
vergadering: 7 februari 2002
 
2 14 februari 2002, behandeling, pag. 3413-3429     HAN7373A03
Behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28051)  -
vergadering: 7 februari 2002
 
2 7 februari 2002, motie, nr. 8     KST59406
Motie inzake recht op terugkeer in oude functie voor tijdelijke vervanger van zwangere, bevallen of zieke volksvertegenwoordiger
publicatie: 14 februari 2002
 
2 7 februari 2002, motie, nr. 7     KST59405
Motie inzake betrekken van wensen en mogelijkheden ten aanzien van combinatie arbeid/zorg in lopende onderzoek naar (lokale) politici
publicatie: 14 februari 2002
 
1 7 februari 2002, gewijzigd voorstel van wet, nr. 233     KST59417
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 14 februari 2002
 
2 22 januari 2002, nota van wijziging, nr. 6     KST58869
Nota van wijziging
publicatie: 25 januari 2002
 
2 22 januari 2002, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5H     KST59555
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 26 februari 2002
 
2 22 januari 2002, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST58870
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 25 januari 2002
 
2 21 december 2001, verslag, nr. 4     KST58523
Verslag
publicatie: 4 januari 2002
 
2 18 oktober 2001, advies Raad van State en nader rapport, nr. A     KST56225
Advies en nader rapport
publicatie: 23 oktober 2001
 
2 18 oktober 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST56224
Memorie van toelichting
publicatie: 23 oktober 2001
 
2 18 oktober 2001, voorstel van wet, nr. 1-2     KST56222
Voorstel van wet
publicatie: 23 oktober 2001
 

7.

Woordvoerders

8.

Andere bronnen

9.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.