31012 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

Dit wetsvoorstel werd op 20 april 2007 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 15 november 2006 (Stb. 564) heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot wijziging in de Grondwet van de bepalingen omtrent de uitsluiting van wilsonbekwamen van het kiesrecht.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht) en gepubliceerd in het Staatsblad op 15 juli 2008 (Stb. 2008, 272).

2.

Kerngegevens

Ingediend
20 april 2007

Volledige titel
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, J.P. (Jan Peter) Balkenende
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. (Guusje) ter Horst
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht, vastgesteld bij de wet van 15 november 2006 (Stb. 564), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 2005/06, 30 471; Handelingen II 2006/07, nr. 4, blz. 154–158 en 398; Kamerstukken I 2006/07, 30 471; Handelingen I 2006/07, nr. 7, blz. 284–290 en 295–300).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. P. Balkenende

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Th. B. Bijleveld-Schouten

4.

Documenten

(18 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 9 september 2010, brief, nr. E     KST31012E
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Verkennende studie naar Kiesrecht voor 16- en 17-jarigen
 
V 9 september 2010, 31012     BLG78098
Eindrapport Verlaging kiesgerechtigde leeftijd (bijlage bij 31012,nr.E) -
 
S 15 juli 2008, bekendmaking wet, Stb. 2008, 272    
Wet van 27 juni 2008 tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht -
 
1 7 juli 2008, stemming(en), pag. 1450-1450     HAN8310A03
Stemmingen over het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012) en het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013)  -
vergadering: 24 juni 2008
 
1 1 juli 2008, behandeling, pag. 1435-1446     HAN8307A04
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012) en het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013)  -
vergadering: 17 juni 2008
 
1 1 juli 2008, behandeling, pag. 1416-1435     HAN8307A03
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012) en het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013)  -
vergadering: 17 juni 2008
 
1 21 mei 2008, brief, nr. D     KST118670
Brief minister over een spoedige inwerkingtreding van de wijziging van het kiesrecht voor curandi
publicatie: 28 mei 2008
 
1 6 mei 2008, eindverslag, nr. C     KST118097
Eindverslag
publicatie: 9 mei 2008
 
1 24 april 2008, memorie van antwoord, nr. B     KST117785
Memorie van antwoord
publicatie: 25 april 2008
 
1 12 februari 2008, voorlopig verslag, nr. A     KST115275
Voorlopig verslag
publicatie: 15 februari 2008
 
2 4 februari 2008, stemming(en), pag. 2619-2619     HAN8218A08
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012)  -
vergadering: 11 december 2007
 
2 28 januari 2008, behandeling, pag. 2455-2462     HAN8213A28
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012)  -
vergadering: 4 december 2007
 
2 8 oktober 2007, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST110751
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 10 oktober 2007
 
2 21 juni 2007, verslag, nr. 5     KST108181
Verslag
publicatie: 25 juni 2007
 
2 20 april 2007, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST106661
Advies en nader rapport
publicatie: 25 april 2007
 
2 20 april 2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST106660
Memorie van toelichting
publicatie: 25 april 2007
 
2 20 april 2007, voorstel van wet, nr. 2     KST106659
Voorstel van wet
publicatie: 25 april 2007
 
2 20 april 2007, koninklijke boodschap, nr. 1     KST106658
Koninklijke boodschap
publicatie: 25 april 2007
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A.A.G.M. (Ronald) van Raak 04-12-2007 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak
J. (Jan) Schinkelshoek 04-12-2007 CDA J. (Jan) Schinkelshoek
E.W. (Ed) Anker 04-12-2007 CU E.W. (Ed) Anker
L.J. (Laetitia) Griffith 04-12-2007 VVD L.J. (Laetitia) Griffith
P.M.M. (Pierre) Heijnen 04-12-2007 PvdA P.M.M. (Pierre) Heijnen
R. (Raymond) de Roon 04-12-2007 PVV R. (Raymond) de Roon
C.G. (Kees) van der Staaij 04-12-2007 SGP C.G. (Kees) van der Staaij
G. (Guusje) ter Horst 04-12-2007 Minister G. (Guusje) ter Horst
A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten 04-12-2007 Staatssecretaris A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten

Eerste termijn Eerste Kamer

L.M.L.H.A. (Loek) Hermans 17-06-2008 VVD L.M.L.H.A. (Loek) Hermans
J.P. (Peter) Rehwinkel 17-06-2008 PvdA J.P. (Peter) Rehwinkel
J.W.M. (Hans) Engels 17-06-2008 D66 J.W.M. (Hans) Engels
G.H.M.M. (Sineke) ten Horn 17-06-2008 SP G.H.M.M. (Sineke) ten Horn
G. (Gerrit) Holdijk 17-06-2008 SGP G. (Gerrit) Holdijk
A.H.M. (Alfons) Dölle 17-06-2008 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
Ch.P. (Tof) Thissen 17-06-2008 GL Ch.P. (Tof) Thissen
G. (Guusje) ter Horst 17-06-2008 Minister G. (Guusje) ter Horst
A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten 17-06-2008 Staatssecretaris A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten

Tweede termijn Eerste Kamer

L.M.L.H.A. (Loek) Hermans 17-06-2008 VVD L.M.L.H.A. (Loek) Hermans
J.P. (Peter) Rehwinkel 17-06-2008 PvdA J.P. (Peter) Rehwinkel
J.W.M. (Hans) Engels 17-06-2008 D66 J.W.M. (Hans) Engels
G.H.M.M. (Sineke) ten Horn 17-06-2008 SP G.H.M.M. (Sineke) ten Horn
A.H.M. (Alfons) Dölle 17-06-2008 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
Ch.P. (Tof) Thissen 17-06-2008 GL Ch.P. (Tof) Thissen
G. (Guusje) ter Horst 17-06-2008 Minister G. (Guusje) ter Horst
A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten 17-06-2008 Staatssecretaris A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.