30471 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

Dit wetsvoorstel werd op 28 februari 2006 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende, en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Pechtold.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot wijziging in de Grondwet van de bepalingen omtrent de uitsluiting van wilsonbekwamen van het kiesrecht.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 november 2006 (Stb. 2006, 564).

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht.

2.

Kerngegevens

Ingediend
28 februari 2006

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, J.P. (Jan Peter) Balkenende
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, A. (Alexander) Pechtold

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de kiesrechtuitsluiting van personen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld te laten vervallen door het schrappen van artikel 54, tweede lid, onder b, van de Grondwet. Deze kiesrechtuitsluiting wordt nader uitgewerkt in artikel B 5, eerste lid, onder b, van de Kieswet. Daarin is vermeld dat van het kiesrecht zijn uitgesloten zij die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke stoornis onbekwaam zijn rechtshandelingen te verrichten. Na aanvaarding in tweede lezing van het voorliggende voorstel en de daaropvolgende aanpassing van de Kieswet, zullen personen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld niet meer zijn uitgesloten van het kiesrecht.

4.

Documenten

(15 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 18 december 2006, brief, nr. D     KST104493
Brief minister over artikel 137 Grondwet
publicatie: 22 januari 2007
 
1 7 december 2006, behandeling, pag. 295-300     HAN8062A08
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (30471)  -
vergadering: 14 november 2006
 
1 7 december 2006, behandeling, pag. 284-290     HAN8062A06
Behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (30471)  -
vergadering: 14 november 2006
 
S 17 november 2006, bekendmaking wet, Stb. 2006, 564    
Wet van 15 november 2006, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht. -
 
1 14 november 2006, eindverslag, nr. C     KST102990
Eindverslag
publicatie: 15 november 2006
 
1 9 november 2006, memorie van antwoord, nr. B     KST102915
Memorie van antwoord
publicatie: 10 november 2006
 
1 7 november 2006, voorlopig verslag, nr. A     KST102825
Voorlopig verslag
publicatie: 9 november 2006
 
2 18 oktober 2006, stemming(en), pag. 398-398     HAN8043A09
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (30471)  -
vergadering: 3 oktober 2006
 
2 4 oktober 2006, behandeling, pag. 154-158     HAN8040A11
Behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (30471)  -
vergadering: 26 september 2006
 
2 14 juni 2006, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST98460
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 21 juni 2006
 
2 12 april 2006, verslag, nr. 4     KST96494
Verslag
publicatie: 18 april 2006
 
- 28 februari 2006, advies Raad van State, 30471    
Advies Raad van State (blanco)
publicatie: 9 maart 2006
 
2 28 februari 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST95317
Memorie van toelichting
publicatie: 9 maart 2006
 
2 28 februari 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST95314
Voorstel van wet
publicatie: 9 maart 2006
 
2 28 februari 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST95313
Koninklijke boodschap
publicatie: 9 maart 2006
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A. (Arie) Slob 26-09-2006 CU A. (Arie) Slob
J.N. (Niesco) Dubbelboer 26-09-2006 PvdA J.N. (Niesco) Dubbelboer
J.W.E. (Liesbeth) Spies 26-09-2006 CDA J.W.E. (Liesbeth) Spies
H.F.M. (Gonny) van Oudenallen 26-09-2006 fractie-Van Oudenallen (ex-LPF) H.F.M. (Gonny) van Oudenallen
L.J. (Laetitia) Griffith 26-09-2006 VVD L.J. (Laetitia) Griffith
A. (Atzo) Nicolaī 26-09-2006 Minister A. (Atzo) Nicolaī

Eerste termijn Eerste Kamer

W.J. (Willem) Witteveen 14-11-2006 PvdA W.J. (Willem) Witteveen
J.J. (Jan) van Heukelum 14-11-2006 VVD J.J. (Jan) van Heukelum
A.H.M. (Alfons) Dölle 14-11-2006 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
J.W.M. (Hans) Engels 14-11-2006 D66 J.W.M. (Hans) Engels
L.H.G. (Leo) Platvoet 14-11-2006 GL L.H.G. (Leo) Platvoet
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 14-11-2006 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak
J.W. (Johan) Remkes 14-11-2006 Minister J.W. (Johan) Remkes

Tweede termijn Eerste Kamer

G. (Gerrit) Holdijk 14-11-2006 SGP G. (Gerrit) Holdijk
L.H.G. (Leo) Platvoet 14-11-2006 GL L.H.G. (Leo) Platvoet
J.W. (Johan) Remkes 14-11-2006 Minister J.W. (Johan) Remkes

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.