Europees Investeringsfonds (EIF)

Dit fonds heeft als doel om de kredietvoorziening van het midden- en kleinbedrijf in de Europese Unie i en te ondersteunen. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een lening moeten voldoen aan de algemene doelstellingen van de Europese Unie, verder uitgewerkt door de Europese Investeringsbank i. Investeringen moeten vooral gericht zijn op innovatie, duurzaamheid, of de regionale ontwikkeling verder stimuleren. Naast bedrijven uit de Europese Unie i komen ook bedrijven uit kandidaat-lidstaten i in aanmerking.

De Europese Investeringsbank is grootaandeelhouder van het EIF, en de Europese Commissie i bezit de meeste andere aandelen. Het EIF kan putten uit gelden van de EIB, de Europese Commissie, bijdragen van lidstaten en enkele fondsen waar één of meerdere lidstaten of kandidaat-lidstaten een belang in hebben. Het EIF gebruikt het geld op een aantal manieren, te weten:

  • door direct aan bedrijven te lenen,
  • door via investeringsfondsen of joint-ventures bedrijven te ondersteunen - met name bedrijven gericht op innovatie en technologie,
  • microfinanciering,
  • door garant te staan voor leningen verstrekt door banken en andere kredietverstrekkers.

De activiteiten van het EIF worden door de Europese Rekenkamer i en het Europese anti-fraude bureau i gecontroleerd.