Meerderheid voor Europese aanpak tegen discriminatie

Met dank overgenomen van COC Nederland (COC), gepubliceerd op donderdag 19 maart 2009.

Afgelopen maandag stemde de commissie Burgerlijke Vrijheden i in het Europees Parlement i voor het rapport van GroenLinks i-Europarlementariër i Kathalijne Buitenweg i. Het rapport pleit voor Europese regels tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, handicap, religie en leeftijd bij het aanbieden van diensten en goederen, onderwijs, sociale zekerheid en sociale voordelen.

Buitenweg: "Als de wet definitief is aangenomen kunnen bijvoorbeeld Hongaarse homo's zich verzetten als hen een huurhuis of hypotheek wordt geweigerd. En kunnen Nederlandse rolstoelgebruikers beter toegankelijk openbaar vervoer afdwingen." Het rapport pleit voor Europese regels tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, handicap, religie en leeftijd bij het aanbieden van diensten en goederen, onderwijs, sociale zekerheid en sociale voordelen. Buitenweg is opgelucht en ontzettend blij met deze eerste stap.

Op de arbeidsmarkt en de werkvloer zijn alle vormen van discriminatie sinds 2000 volgens Europese wetgeving verboden. Maar de bestaande anti-discriminatierichtlijn geldt nog niet voor de terreinen goederen en diensten, onderwijs, sociale zekerheid en sociale voordelen.

Naar verwachting wordt het rapport van Buitenweg over de nieuwe anti-discriminatiewetgeving op 2 april plenair in het Europees Parlement in stemming gebracht. Daarnaast moet de Europese Raad i, waarin alle EU-lidstaten i zijn vertegenwoordigd, vervolgens een besluit nemen over het aannemen van de nieuwe Europese richtlijn.

COC Nederland, dat samen met Europese zusterorganisaties en de Europese koepelorganisatie ILGA-Europe al lang pleit voor de totstandkoming van deze richtlijn, is verheugd over de totstandkoming. Vorig jaar dreigde de discriminatiegrond seksuele gerichtheid nog buiten de boot te vallen. De strijd is echter nog niet gestreden, een aantal landen heeft laten weten grote twijfels te hebben over het nut van deze richtlijn.