Artikel 19: Aanwezigheidsquota bij Grond-Vergaderingen

18
Artikel 19
20

Indien 'er, na de afdeeling der Grond-Vergaderingen, hier of daar, een overschot is van minder dan 500 Zielen, word dat getal, zo het beneden de 250 is, gevoegd bij de naastgelegen Grond-Vergaderingen, en, indien het daarboven is, aangemerkt als eene Grond-Vergadering op zig zelve.

Van dit een en ander doet het Vertegenwoordigend Lichaam ten spoedigsten een rooster vervaardigen.