Artikel 20: Stemmen door Stembevoegd Burger

19
Artikel 20
21

Ieder Stembevoegd Burger, na vertoon van het bewijs zijner Stembevoegdheid, brengt zijne stem uit in eigen Persoon, en alleen in de Grond-Vergadering, tot welke hij behoort.