Artikel 23: Kledingverboden voor Stemming in Grond-Vergadering

22
Artikel 23
24

Niemand verschijnt aldaar gewaapend, noch met eenige uniform, of teeken van ambt, bediening of waardigheid.