Artikel 49: Onderlinge overeenkomst Voorzitters beide Kamers voor verschuiving zittingen

48
Artikel 49
50

Wanneer dit voor langer, dan drie dagen, mogt zijn, word vooraf eene onderlinge overeenkomst der Vóórzitters van beide de Kamers verëischt.