Artikel 48: Vertegenwoordigend Lichaam gaat nimmer uit één

47
Artikel 48
49

In alle andere gevallen, gaat Hetzelve nimmer uit één. Alleenlijk kan de eene of andere Kamer, voor zekeren korten tijd, haare zittingen verschuiven.