Artikel 63: Instelling Commissiën slechts voor voorlopige onderzoeken

62
Artikel 63
64

Geene der beide Kamers benoemt, immer, uit derzelver midden, eenige aanblijvende Commissie. Elke Kamer kan, tot een voorloopig onderzoek van zekere zaken, personeele Commissiën, uit haare Leden, benoemen; doch deze Commissiën zijn ontbonden, zoodra, op derzelver Rapport een besluit gevallen is.