Artikel 161: Verkiezing nieuwe leden door Ringen

160
Artikel 161
162

Ieder Jaar worden de nieuwe Leden gekozen door die Ringen aan wien zulks, naar de orde van aftreding, toekomt.