Artikel 206: Kas van vermindering of aflossing der Nationaale Schuld

205
Artikel 206
207

Insgelijks, worden door het Vertegenwoordigend Lichaam bepaald zekere afzonderlijke Fondsen, tot het formeeren eener Kas van vermindering of aflossing der Nationaale Schuld, welke fondsen alleen tot het voorsz. einde zullen worden geäffecteerd.

Bij dezelve worden, t'elken jaare, ten zelfden einde, gevoegd de penningen. voordkomende uit de vermindering der interesses, zoo door vernietiging van Effecten, als versterving van Lijfrenten, afloop der Dertigjaarige en andere tijdlijke Renten, waarvan, jaarlijks, bij gedrukte Reekening, aan de Natie zal moeten blijken; terwijl de vernietigde Effecten openlijk zullen verbrand worden.