Artikel 205: Belastingen voor betaaling Renten en Interessen Nationaale Schuld

204
Artikel 205
206

De Renten en Interessen van de voormelde Nationaale Schuld, jaarlijks te betaalen, worden gevonden uit zoodanige algemeene belastingen, als, overeenkomstig zekere hierna te melden bepaalingen, door het Vertegenwoordigend Lichaam, jaarlijks, zullen worden vastgesteld.