Artikel 218: Vertegenwoordigend Lichaam raadpleegt en besluit over de jaarlijksche algemeene begrooting

217
Artikel 218
219

Het Vertegenwoordigend Lichaam raadpleegt, en besluit, over de jaarlijksche algemeene begrooting van Staats-Uitgaven.

De wijze word bij het Reglement, Letter D, Eerste Afdeeling, bepaald.