Artikel 247: Overname Bezittingen, Eigendommen en Schulden der VOC, vernietiging octrooijen

246
Artikel 247
248

De Bataafsche Republiek neemt tot zich alle de Bezittingen en Eigendommen der gewezen Oost-indische Compagnie, benevens alle derzelver schulden.

De octrooijen, voormaals aan die Compagnie verleend, worden vernietigd.