Artikel 248: Afkoop aandeelhouders VOC

247
Artikel 248
249

De Geïnteresseerden bij en Houders van Actiën, in de gewezen Oost-Indische Compagnie, worden door de Natie, bij wijze van afkoop, schadeloos gesteld.