Artikel 255: Eén algemeen bestuur

254
Artikel 255
256

Alle onderscheiden Kamers en Departementen van den West-Indischen Handel, of hoe ook genoemd, zijn vernietigd. Alle afzonderlijke Coloniën worden, terstond, onder één algemeen bestuur gebracht, en zij, die zullen bewijzen door deze vereenging benadeeld te zijn, afgekogt.