Artikel 259: Immuniteiten

258
Artikel 259
260

Geen lid word afgezet, dan om misdrijf, in zijnen Post begaan, noch ook geschorst, noch gevonnisd, dan na een voorafgegaan Decreet van beschuldiging.