Artikel 258: Herverkiesbaarheid Leden Regtbank

257
Artikel 258
259

De Leden van alle Regtbanken zijn, bij hunne aftreding volgends de Wet, wederom, ten zelfden tijde verkiesbaar.