Artikel 281: Commissaris, Openbaaren Aanklaager

280
Artikel 281
282

Het Uitvoerend Bewind stelt, bij elk dier Geregtshoven, eenen Commissaris i, gelast, om te waaken voor de uitvoering der Wetten, en derzelver form, gelijk mede, eenen openbaaren Aanklaager in crimineele gevallen.