Van de Burgerlijke Regtbanken

Inhoudsopgave van deze pagina:

276.

Burgerlijke Regtbanken in elk Departement

In elk Departement bestaan Burgerlijke Regtbanken.

277.

Mandaat, aantal Leden, Samenstelling

Derzelver aantal en werkzaamheden, zoodanig, als het gerief der Ingezetenen, ter bekominge van goed regt, vordert, gelijk mede het aantal van Leden, en de wijze van keus door de Grond-Vergaderingen, worden door de Wet bepaald.

278.

Schouten Crimineel, Dienaars

Ieder Departementaal Bestuur benoemt, op instructie van het Uitvoerend Bewind, in de verschillende Gemeenten van deszelfs Departement, het benoodigd aantal van Schouten Crimineel met derzelver Dienaars.