Artikel 289: Verzuim leden

288
Artikel 289
290

In het eerste geval, poogt de Agent van Justitie denzelven Regter, of Regtbank, door nadrukkelijke Instantiën, tot derzelver pligt te overreeden.