Artikel 304: Geen wijziging in Staatsregeling tot 1803

302
Artikel 304
305

Tot op het einde van het jaar 1803 der gemeene Tijdreekening, kan 'er geenerlei verandering in de Staatsregeling gemaakt worden.