Artikel 302: Krijgsraad voor mariniers

301
Artikel 302
304

Eene gelijksoortige vorming en werking van Krijgsraaden heeft plaats, ten aanzien der Mariniers, zoodra zij zig aan boord van 's Lands Schepen bevinden.

De wet maakt ook, ten dezen opzigte, zoortgelijke bepaalinge , als in Art. 300 tot 302 zijn uitgedrukt.