Artikel 307: Herzieningen van vijf tot vijf Jaare

306
Artikel 307
308

Vervolgends, kan 'er, van vijf tot vijf Jaaren, eene nieuwe Herziening der Staatsregeling plaats hebben, op de wijze, bij hetzelfde Reglement vastgesteld.