Artikel 14: Benoeming bij volstrekte meerderheid van Stemmen

13
Artikel 14
15

Hij, die de volstrekte meerderheid van Stemmen (dat is, ten minste, ééne meer, dan de helft, van alle de Stemmen) heeft, is de Benoemde.