Artikel 15: Procedure ingeval geen volstrekte meerderheid is behaald

14
Artikel 15
16

Wanneer niemand de volstrekte meerderheid heeft, zullen alle de Gestemden op nieuw worden voorgelezen, ten einde daaruit  één benoemd worde.