Artikel 10: Procedure als plaatsvervanger op meerdere plaatsen gekozen mogt zijn

9
Artikel 10
11

Dit zelfde heeft plaats omtrend zijnen Plaatsvervanger, indien hij op meer plaatsen gekozen mogt zijn, en, in het District, welks Eerste gekozene en Plaatsvervanger beiden voor een ander District moeten optreden, geschied ten spoedigsten eene nieuwe keus.

Alles, wat, bij Art. 2-10 van dit Reglement, aan de combineerde Commissie, en aan de Eerste Kamer, is aanbevolen, geschied, voor de eerste maal, door eene Commissie uit de Constituëerende Vergadering, en door die vergadering zelve.