Artikel 11: Vervoeging in Residentie-plaats na goedkeuring Geloofsbrieven

10
Artikel 11
12

Terstond na de goedkeuring der Geloofsbrieven van de nieuw benoemde Leden, roept het Uitvoerend Bewind dezelven op, om, binnen veertien Dagen, zich te vervoegen in de Residentie-Plaats.