Artikel 12: Eerste dag van de nieuwe Leden

11
Artikel 12
13

De nieuwe verkozen Leden, alsdan in de Residentie-Plaats tegenwoordig, komen, met de zitting hebbende Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam, te zamen op den daartoe bestemden dag in eene Algemeene Vergadering, ten einde, na de Verklaring ( Acte der Staatsregeling Art.36 i) te hebben afgelegd, de verdeeling van van het Vertegenwoordigend Lichaam in twee Kamers mede daar te stellen, en daarop, oogenbliklijk, zitting te nemen in die Kamer, tot welke zij door de Algemeene Vergadering benoemd worden.