Artikel 14: Proclamatie aan het Volk bij verplaatsing Vertegenwoordigend Lichaam

13
Artikel 14
15

Het Uitvoerend Bewind, zoodra het kennis ontvangt van een gevallen Decreet ter verplaatsinge van het Vertegenwoordigend Lichaam naar elders, geeft van hetzelve, bij Proclamatie, kennis aan den Volke, en zorgt, zonder uitstel, dat alles in gereedheid zij, om het Vertegenwoordigend Lichaam ten bestemden tijde en plaatse te ontvangen.

Alle tegenstand en vertraging, aan dit Decreet toegebragt, is een aanslag tegen de veiligheid van den Staat.