Artikel 15: Kennisgeving van Verplaatsing aan Leden Vertegenwoordigend Lichaam

14
Artikel 15
16

Datzelve bewind zorgt tevens, dat daarvan, onverwijld, aanschrijving geschiede aan die Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam, welken afwezig mogten zijn, met oproeping, om, ten bestemden tijde en plaatse, ter Vergadering tegenwoordig te zijn.