Artikel 1: Roulatie bij uittreden Leden

32
Artikel 1
2

Jaarlijks treedt een Lid van het Uitvoerend Bewind af, de eerste vier Jaaren bij loting, en, vervolgends, naar ouderdom van dienst.