Artikel 32: Formulieren Tweede Kamer

31
Artikel 32
1

De Formulieren, waarvan de Tweede Kamer in de onderscheiden gevallen, boven uitgedrukt, zig bedient, zijn de volgende:

 • a. 
  In het geval, bepaald bij Art. 21 i.

  De Staatsregeling verbied, dit Besluit in overweging te nemen.

 • b. 
  In het geval, Art. 22, letter a i.

  De Tweede Kamer, overwegende, dat .... bekragtigt de Verklaaring van onverwijlde noodzakelijkheid, door de Eerste Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Besluit.

 • c. 
  In het geval, Art. 22, Letter b, bepaald.

  De Tweede Kamer erkent de noodzakelijkheid van een onverwijld Besluit niet.

 • d. 
  In het geval, Art 23 i, bepaald.

  De Tweede Kamer, overwegende, dat .... bekragtigt het nevensgaande Besluit niet.

 • e. 
  In het geval van bekragtiging van een voorgesteld Besluit.

  De Tweede Kamer bekragtigt het voorgesteld Besluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

De Formulieren, waarvan de Tweede Kamer in de onderscheiden gevallen, boven uitgedrukt, zig bedient, zijn de volgende:

 • a. 
  In het geval, bepaald bij Art. 21 i.

  De Staatsregeling verbied, dit Besluit in overweging te nemen.

 • b. 
  In het geval, Art. 22, letter a i.

  De Tweede Kamer, overwegende, dat .... bekragtigt de Verklaaring van onverwijlde noodzakelijkheid, door de Eerste Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Besluit.

 • c. 
  In het geval, Art. 22, Letter b, bepaald.

  De Tweede Kamer erkent de noodzakelijkheid van een onverwijld Besluit niet.

 • d. 
  In het geval, Art 23 i, bepaald.

  De Tweede Kamer, overwegende, dat .... bekragtigt het nevensgaande Besluit niet.

 • e. 
  In het geval van bekragtiging van een voorgesteld Besluit.

  De Tweede Kamer bekragtigt het voorgesteld Besluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

1815

Wanneer de Eerste Kamer, na daarover op de gewone wijze geraadpleegd te hebben, het voorstel goedkeurt, zendt zij hetzelve ter bekrachtiging aan den Koning, in dezer voege:

"De Staten-Generaal oordeelende dat het nevensgaande voorstel tot bevordering van 's Lands belangen zoude kunnen strekken, verzoeken eerbiediglijk des Konings bewilliging op hetzelve."

Zij geeft daarvan kennis aan de Tweede Kamer op deze wijze:

"De Eerste Kamer der Staten-Generaal geeft kennis aan de Tweede Kamer, dat zij zich met haar voorstel van den..... betrekkelijk..... heeft vereenigd, en hetzelve namens de Staten-Generaal aan den Koning ter bekrachtiging heeft gezonden."

1840: art 117, 1848: art 112, 1887: art 118, 1917: art 118, 1922: art 119, 1938: art 121, 1948: art 121, 1953: art 128, 1956: art 128, 1963: art 128, 1972: art 128