Artikel 4: Vertegenwoordigend Lichaam raadpleegt en besluit vóór het einde van het Jaar

3
Artikel 4
5

Het Vertegenwoordigend Lichaam raadpleegt en besluit alsdan, in de gewoone form, omtrent deze begrooting, vóór het einde van het Jaar.