Artikel 10: Procedure bij vacature

9
Artikel 10
11

Bij vacature van een Lid, zenden Commissarissen der Tresorie aan het Uitvoerend Bewind, en die der Reekening aan de Eerste Kamer, een Drietal van Persoonen, waaruit dezelven eene keuze doen.