Artikel 11: Secretaris en Bedienden

10
Artikel 11
12

De Commissarissen der Tresorie, en der Nationaale Reekening, benoemen, ieder hunnen eigen Secretaris en Bedienden, op eene Jaarwedde, door het Vertegenwoordigend Lichaam te bepaalen, en stellen dezelven af.