Artikel 16: Bestraffing Ontvangers bij pligtverzuim

15
Artikel 16
17

Het Uitvoerend Bewind schort dezelve Ontvangers en beambten, in geval van pligtverzuim, in hunne bedieningen, en doet de klagten tegen dezelven inbrengen door den Openbaaren Aanklaager, van en voor dat Departementaal Geregtshof, waaronder de beschuldigden behooren.