Artikel 17: Registratie betaalingen door Nationaal Ontvangers

16
Artikel 17
1

Geen Nationaal Ontvanger doet immer eenige betaaling, dan op Ordonnantie van Commissarissen der Tresorie, door dezelven behoorlijk geteekend, en bij die der Nationaale Reekening geregistreerd.