Artikel 8: Mandaat, procedures voor Reviseurs en Plaatsvervangers

7
Artikel 8
9

Ten aanzien van de alzoo gekozen wordende Reviseurs en Plaatsvervangers, is alles toepaslijk, wat bij het Reglement (Letter A, Tweede Afdeeling), omtrent de gekozenen tot het Vertegenwoordigend Lichaam is bepaald.