Artikel 103: Nationaal Gerechtshof surveilleert Syndicaat

102
Artikel 103
104

Het Nationaal Gerechtshof surveilleert het Syndicaat en deszelfs Leden, en ingeval van eenig misdryf het zy van concussie of van andere delicten in Officio, het produceeren van valsche bewyzen, omkoping van getuigen, verdonkeringen of verwaarlozing van gefundeerde aanklagten of middelen van verdediging enz. kiest het Nationaal Gerechtshof een Rechtbank van negen Leden uit de onderscheidene Departementale Gerechtshoven, voor welke hetzelve zyne aanklagten door by hetzelve hiertoe benoemde Pleitbezorgers doet institueeren.

1.

Toelichting

Literatuur

Arthur Maximiliaan Elias, "Het Nationaal Syndicaat 1802-1805" (Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1975)