Artikel 104: Residentie

103
Artikel 104
105

Het Nationaal Gerechtshof houdt zyn verblyf in de Residentie van het Staats-Bewind.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Vertegenwoordigend Lichaam bepaalt almede de Plaats, alwaar dit Geregtshof zijne zitting zal houden.

Deze Plaats moet, ten minsten tien uuren van het verblijf des Vertegenwoordigenden Lichaams verwijderd zijn.

1801

Het Nationaal Gerechtshof houdt zyn verblyf in de Residentie van het Staats-Bewind.